WhatsApp Chat
met
ons!

Verwijderen van balken België

Van Oostende zuid België naar Brussel om onze brokk 200 te helpen met het verwijderen  van een aantal hoge balken  en het maken van een aantal sparingen 
 this Yellow beast is hungry !