WhatsApp Chat
met
ons!

Machinaal klein grondwerk

Bart de Blok Slooptechniek heeft ook de juiste machines en vakmensen voor klein grondwerk. Een bouwput uitgraven? Drainagesleuven, sloten of sleuven voor leidingen graven? Graafwerk voor riolering of fundering? Een gat graven voor een zwembad of vijver? Uitgraven en afvoeren van slechte of vervuilde grond? Goede grond of zand opbrengen en egaliseren? Wij staan klaar om al dit klein grondwerk (en nog veel meer) te doen, zowel voor bedrijven als particulieren.